Общински профили

Промяна в целевата субсидия за капиталови разходи за общини, 2022-23 г.