Общински профили

Размер на изравнителна субсидя за общините, 2023 г.

Размер на изравнителната субсидия за общините: Сумата, получена от всяка община, под формата на изравнителна субсидия. Целта на изравнителната субсидия е да компенсира за разликите в собствените приходи на общините, като по-голяма субсидия получават тези общини, които в предходни години са имали нисък дял на собствените приходи към разходите.

Общият размер на изравнителната субсидия, предвиден в бюджет 2023 г., е 404 млн. лв., което е увеличение от 6,6% спрямо миналогодишната сума от 379 млн. лв. Най-голяма изравнителна субсидия са получили общините Пазарджик (7,71 млн. лв.), Русе (7,52 млн. лв.), Стара Загора (7,14 млн. лв.), Сливен (6,73 млн. лв.) и Асеновград (6,02 млн. лв.). Причината за това е, че първите два компонента от субсидията взимат предвид потребностите и населението на общините, съответно по-големите получават по-високи суми. Общо 19 общини не получават никакви средства, тъй като преминават прага от 120% средни данъчни постъпления на човек за цялата страна. В този списък се нареждат предимно общините по Черноморието и рудодобивните райони, които традиционно се отличават с високи дялове на собствените приходи, както и общините Столична и Пловдив.

Източник на данните:
Министерство на финансите