Общински профили

Събираемост на данъка върху превозните средства, 2022 г.

Избери

Данъчната събираемост представлява постъпилите в действителност данъчни приходи по линия на дадено задължение, съотнесени към сумата на задълженията на всички задължени физически и юридически лица.

От двата данъка, които финансовото министерство следи, този на превозните средства е с по-ниска събираемост. И тук има „шампиони“ като общините Лъки и Мирково, които успяват да съберат 87% от данъка, но тук с 80% или повече са едва 29 общини.


Източник на данните:
Министерство на финансите