Общински профили

Средна събираемост на данъците върху превозните средства и недвижимите имоти, 2022 г.

Избери

Данъчната събираемост представлява постъпилите в действителност данъчни приходи по линия на дадено задължение, съотнесени към сумата на задълженията на всички задължени физически и юридически лица.

Очаквано няма нито една община, където събираемостта на медните данъци да е 100%. Някои се приближават близо до тази стойност – в Мирково, Сърница и Козлодуй средната събираемост е 89%, а с 80% или повече са 66 от общините. На регионалната карта се оформят няколко видими клъстера с висока събираемост на данъците – в Средногорието, край Габрово и Велико Търново, около Бургас и Варна, в Родопите. Обратно, събираемостта е ниска в почти целия Северозапад и Североизток, както и в общините по западната граница на страната. В големите общини тя е по-скоро висока – 78% в столицата, 77% в Пловдив, 80% във Варна. Има обаче и областни центрове с много ниска обща събираемост – в Търговище тя е едва 54%, във Видин – 61%.

Източник на данните:
Министерство на финансите