Общински профили

Избери

Осем общини в България имат над 1000 болнични легла


Картата представя броя легла в лечебните заведения за болнична помощ, според класификацията ползвана от НСИ, към 2018 г.

Осем са общините с над 1000 болнични. Столична община разполага с близо 11 000 болнични легла, в Пловдив са над 5 000, а във Варна над 2 500. В повече от половината общини, почти без изключение малки, няма болници, съответно и болнични легла.

В относителен план, най-много легла спрямо населението на общината има в относително малки общини, където има балнеолечебни центрове - Баните (39 легла на 1000 души) например има най-много легла на глава от населението.

Източник на данните:
НСИ