Общински профили

Приходи от износ на нефинансовите предприятия, 2018-2022 г.

Избери

Приходите от износ на нефинансовите предприятия представляват левовата стойност на приходите от предоставените услуги на чуждестранни клиенти на нефинансовите предприятия в общината.

През 2022 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  – 61,8 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (6,3 милиарда лева), а на трето място  тази година излиза Русе (4,6 милиарда лева), която задминава Варна (4,1 милиарда лева). Челната петица се допълва от Бургас (3,5 милиарда лева). С над 1 милиард лева износ са вече 21 общини в цялата страна в сравнение с 14 през предишната година, като в това число влизат все повече малки индустриални общини.  В 66 общини обемът на износа е под 10 милиона лева.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ