Общински профили

Естествен прираст на населението, брой, 2019-2023 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ