Общински профили

Коефициент на механичен прираст на населението, 2019-2023 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ