Общински профили

Разходи за придобиване на ДМА на човек от населението, 2018-2022 г.

Избери

Разходите за придобиване на ДМА на човек от населението представляват общите разходи за придобиване на ДМА в общината, разделени на средногодишното население на общината.

Ако съпоставим разходите за ДМА с броя на населението, картата изглежда различно. С най-много инвестиции на човек са индустриални общини като Девня (21 153 лв./човек), Елин Пелин (13 608 лв./човек), Пещера (10 452 лв./човек) и Раднево (8807 лв./човек). С изключение на двете общини без никакви инвестиции, най-ниски са разходите за придобиване на дълготрайни активи в общините Ружинци (262 лв./човек), Белово (272,3 лв./човек), Маджарово (291,4 лв./човек) и Симеоновград (291,7 лв./човек). Средно за страната инвестициите са 3795,7 лв. на човек от населението, приблизително колкото е стойността на индикатора в Пазарджик и Девин, като само в 37 общини (от тези, за които има достъпни данни) разходите за ДМА са по-високи. Въпреки голямото си население, някои областни центрове също се представят добре при този индикатор. Например Столична община е на шесто място със 7450 лв./човек, а Пловдив – на 14-то място с 5686,9 лв./човек.