Общински профили

Общ размер на разходите за ДМА, 2018-2022 г.

Избери

Общият размер на разходите за ДМА представлява сборът от разходите за дълготрайни материални активи в дадена община за период от няколко години.

За по-обширен поглед назад във времето могат да се разгледат и разходи за ДМА с натрупване от 2018 г. до 2022 г. Общо за страната те възлизат на почти 102 млрд. лв. за петте години, като 43% от тях се падат в Столична община. След нея очаквано се нареждат големите областни центрове, но с много по-малки суми – Пловдив (6,67 млрд. лв.), Варна (4,39 млрд. лв.), Бургас (3,17 млрд. лв.) и Русе (1,83 млрд. лв.). В общо 159 общини кумулативната стойност инвестициите не надвишава 100 млн. лв.