Общински профили

Легла в лечебни заведения за болнична помощ, 2019-2023 г.

Броят легла в болниците включва броя на действително разкритите и временно закритите (за не повече от 6 месеца) легла, но не включва временно разкритите легла. (НСИ)

Друг важен показател за достъпа до здравна помощ е броят на болничните легла. Общо за страната той е 55 724 през 2023 г, като расте плавно през последните пет години. Най-много легла има в Столична община – 11 741, следвана от общините Пловдив (5490), Варна (2657), Бургас (2454) и Плевен (2365). Сред тази група се наблюдава много голямо увеличение спрямо 2019 г. в Бургас, където леглата са със 757 (44%) повече, и в Плевен, където ръстът е 580 легла (32%). В 151 общини у нас няма никакви болнични легла – общините в тази група не се променят от 2019 г. досега. Това означава, че техните жители пътуват до друга община, когато им се налага да ползват болнични услуги. Като изключим тях, общините с най-малко болнични легла са Тополовград (20), Каварна (34) и Белоградчик (40).