Общински профили

Легла в лечебни заведения за болнична помощ на 1000 души, 2019-2023 г.

Избери

Броят легла в болниците на 1000 души включва броя на действително разкритите и временно закритите (за не повече от 6 месеца) легла, без временно разкритите, разделен на населението на общината и умножен по 1000 (НСИ).


Интересно е да се разгледа и броя легла на спрямо населението. Най-високи са стойностите на този индикатор в общините Баните (49 легла/1000 души), Бяла, област Русе (42 легла/1000 души), Сапарева баня (31 легла/1000 души) и Роман (30 легла/1000 души). Сред по-големите общини, най-напред се нарежда отново Плевен с по 21 легла на 1000 души, което е значително повече от 15 легла/1000 души през 2019 г. Изключвайки 151-те общини без болници на територията си, с най-малко легла на човек са Тополовград (2 легла/1000 души). Средно за страната се падат по 9 легла на 1000 души, като в 35 общини тази стойност е по-висока.