Общински профили

Дял сред инсталираните ВЕИ мощности към 30 юни 2024 г.

Избери

Дял сред инсталираните ВЕИ мощности: Делът на даден тип ВЕИ мощности в общината, според източника на енергия (водна, вятърна, слънчева и от други източници) спрямо общите ВЕИ мощности в общината.