Общински профили

Избери

Само 3 общини с по над 10 хиляди деца в детските градини

Според данните на НСИ, през учебната 2019/20 година в детските градини в страната е имало общо 218 хиляди деца. Нито едно дете няма само в една  - Трекляно, но в повечето броят на децата в градите е под 500 за общината.

Повече от 10 хиляди деца има само в три общини - София (44 372), Варна (11 555) и Пловдив (11 382), а над 1000 са те в 22 общини. Тенденцията в почти всички обаче е към спад на броя на децата в детските градини.


Източник на данните:
Национален статистически институт