Общински профили

Избери

10 общини с оценки по математика над 4 на изпита след 7 клас


Картата представя резултатите на учениците на националното външно оценяване (НВО) след 7 клас по математика за учебната 2018/19 г. Тъй като Министерство на образованието и науката не публикува данни на ниво община, а само на ниво училище, представените данни са изчислени от ИПИ, като средната оценка за общините е средната за училищата в нея, претеглена с броя ученици, явили се на изпита. Оценките са приравнени от резултата на училището в точки според скалата на МОН.

През учебната 2018/19 г. на външното оценяване поне един ученик се е явил в 263 общини, с изключение на Добрич-селска община и Чипровци. Оценките в почти всички случаи са значително по-ниски от тези по български език и литература.

Само 10 общини са със средна оценка над 4,00. Повечето от тях са с относително малък брой явили се ученици, което от своя страна означава, че резултатите им най-вероятно не са особено издържливи през годините. За учебната 2018/19 г. най-висок резултат има община Баните - средно 4,32 за 21 ученици, следвана от Антон - средно 4,30 за 10 ученика и Доспат - средно 4,16 за 60 ученика.

Сред големите общини със средна оценка над 4.00 са Варна - средно 4,04 за 2 813 ученици, Столична - средно 4,02 за 10 134 ученици и Бургас - средно 4,00 за 1 898 ученици. 

От другата страна, 16 общини са със средна оценка "Слаб", или под 3,00, като най-лошо се представят Невестино - средно 2,78 за 15 ученици и Маджарово - средно 2,81 за 5 ученика. Почти всички общини със средна оценка "Слаб" са малки, като единствено в Стражица са се явили повече от 100 ученици.

Голямото струпване на общините по този показател е между 3,00 и 3,50 - в тази група попадат 162 от общо 263-те общини, които имат ученици на изпита. Наблюдават се и няколко струпвания на общини с високи резултати - например в района на Родопите. 

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ