Средна оценка на ДЗИ по БЕЛ, учебни 2019 и 2020 г.

Избери година

Общините тръгват нагоре по БЕЛ през 2020 г.

На задължителния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) дванадесетокласниците постигат най-ниските си резултати от всички матури. Тази година нито един ученик не се е явил на изпита в 27 общини, а в други осем оценката е под Среден (3). Традиционно, челните места се заемат от общини, където се явяват относително малък брой ученици, но пък постигат много високи резултати в конкретната година. През 2020 г. това са Челопеч (5,12), Баните (5) и Неделино (4,98), като и в трите има под 30 явили се зрелостници, в Баните – едва 12. Сред по-големите общини, които постигат относително постоянни резултати, води Столична (4,63), следвана от Смолян (4,61) и Габрово (4,59). Липсват особени изненади в подреждането, като, очаквано, големите общини с областни центрове, където са струпани най-добрите гимназии, получават и добри резултати.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ