Избери година

Едва 2,5 хиляди ученици са се явили на ДЗИ по математика през 2020 г.

И тази година зрелостният изпит по математика е сред по-рядко избираните – на него са се явили едва 2,5 хиляди от почти 46 хиляди зрелостници (повече защо това е силно нежелано - тук). Заради малкия брой явили се ученици повече от половината общини(168) нямат нито един ученик, явил се на този изпит. За сметка на това резултатите са чувствително по-високи от тези по български език и литература, като с оценка под среден 3 са само две общини – Мъглиж и Самоков, а с над много добър 5 са цели 21. Най-високата оценка тази година е в Силистра – пълен отличен 6, но в цялата община на изпита се е явил само един ученик. Всички общини с над отличен 5,50 са относително малки с малък брой зрелостници. Сред областните градове пък лидер тази година е Габрово с много добър 5,32, а близък резултат има Бургас – много добър 5,27. По-назад остават Варна (много добър 5,09) и столицата (много добър 4,91).

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ