Избери година

Учениците се справят много добре с матурата по английски език през 2020 г.

Зрелостният изпит по английски език е доста популярен, като на него са се явили над 1/5 от всички зрелостници, а 97 общини са с нито един явил се . Аналогично с математиката, има една община – Левски – която е пълен отличник, но само с един явил се ученик, а цели 26 общини са със средна оценка над отличен 5,50. Сред по-големите тук лидер е наложилата се като център на качественото училищно образование Смолян (много добър 5,43), следвана от Габрово (много добър 5,41) и Русе (много добър 5,39). Общото впечатление от средните оценки на зрелостния изпит по английски език е, че учениците се справят по-добре с него , отколкото с тези по български език и математика.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ