Избери година

На зрелостен изпит по български език и литература се явяват 45,6 хиляди ученици

На задължителния зрелостен изпит по български език и литература се явяват 45,6 хиляди ученици, от тях 8,8 хиляди – в столицата. Тъй като на този изпит се явяват всички дванадесетокласници, очаквано, подредбата на общините отразява разпределението на учениците в страната като цяло. По тази причина, голям брой зрелостници има в Пловдив (3,2 хиляди), Варна (2,7 хиляди) и Бургас (2 хиляди)

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ