Брой ученици, явили се на ДЗИ по английски език, 2020 г.

Избери година

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ