Избери година

Брой ученици, явили се на ДЗИ по английски език, 2020 г.

Благодарение на значително по-големия брой явили се на този изпит ученици (12,1 хиляди), картата на английския език е чувствително по-пъстра. Тук прави впечатление струпването на общини с голям брой явили се ученици край Габрово, Севлиево и Велико Търново, както и в района около Хасково, освен в очакваните четири най-големи града.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ